#korean#韩语#dalian

#korean#韩语#dalian

#dalian #烤肉 #beer #harbinbeer

#dalian #烤肉 #beer #harbinbeer

#incheon #baseball #棒球 #mlb

#incheon #baseball #棒球 #mlb

#korea #seoul #烤肉

#korea #seoul #烤肉

(Source: scrambler081)

cuong205a:

"Thế giới tưởng rộng lớn, hóa ra lại bé nhỏ, người với người cứ thế gặp nhau.Thế giới tưởng bé nhỏ, hóa ra lại rộng lớn, người với người tìm mãi chẳng thấy nhau.”des by |Invisible|@Kitesvn.com 

cuong205a:

"Thế giới tưởng rộng lớn, hóa ra lại bé nhỏ, người với người cứ thế gặp nhau.
Thế giới tưởng bé nhỏ, hóa ra lại rộng lớn, người với người tìm mãi chẳng thấy nhau.”

des by |Invisible|@Kitesvn.com 

(Source: kitesquotes)

cuong205a:

xin cho về trọ gần nhau
mai sao dẫu có ra sao cũng đành
~TRINH CONG SON~~

cuong205a:

xin cho về trọ gần nhau

mai sao dẫu có ra sao cũng đành

~TRINH CONG SON~~

(Source: blazepress)